Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Dea Svanholt, Holmegårdsvej 101, 8270 Højbjerg

Levering og betaling

Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse. Digitale produkter leveres efter køb via email.

Rettigheder:

Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos Dea Svanholt er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet ”lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Dea Svanholt. Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, give det købte væk eller på en anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Dea Svanholt.

Afbud 

Afbud til en aftalt session skal ske senest 48 timer forud for den aftalte sessionstid pr. mail til kontaktdea@deasvanholt.dk eller sms til T: 30959002. Ved senere afbud afregnes det fulde beløb for sessionen eller sessionen anses for afholdt, hvis det er en del af et forløb.

Hvis Dea Svanholt er nødt til at aflyse en session, får køber tilbudt en ny session hurtigst muligt.

Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner incl. 25% moms. 

Betalingsbetingelser vedrørende sessioner

Udebliver betaling, fremsendes betalingspåmindelse én gang. Herefter påføres fakturaen et rykkergebyr på Kr. 100,- pr. påmindelse.

Forløbet er et sammenhængende forløb og der kan ikke afregnes for enkelt sessioner.

Indbetalte beløb refunderes ikke. 

Ønsker køber at stoppe samarbejdet, krediteres eventuelle fremtidige faktura-rater og samarbejdet ophører efter dit ønske.

Individuelt forløb forløber over maksimalt 6 måneder med opfølgende session 3 måneder efter forløb. Hvis det ikke er muligt at afholde det individuelle forløb indenfor 6 mdr. krediteres de resterende sessioner ikke.

Generel betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato.

Betalingsbetingelser vedrørende Inspirationsoplæg & Workshops

Inspirationsoplæg og Workshops afvikles på de angivne tidspunkter og steder. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis oplægget eller Workshoppen aflyses, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Tilmelding til Inspirationsoplæg og Workshops er bindende. Hvis køber annullerer sin deltagelse inden otte dage før kursusstart, faktureres et administrationsgebyr på 10% af kursusprisen plus moms.

Når der er otte dage eller mindre til kursusstart, kan køber ikke få pengene retur.

Datapolitik: 

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. email med nyhedsbreve og tilbud. Vi behandler din emailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

For at skabe de bedste og mest trygge rammer om vores samarbejde, er det vigtigt, at du ved, at de oplysninger du fremsender og videregiver til Dea Svanholt behandles og opbevares fortroligt og sikkert.

Nedenstående giver dig indblik heri:

Dea Svanholt opbevarer og behandler følgende persondata og personrelaterede oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger.
 • Dine svar i spørgeguide til individuelt forløb.
 • Skriftlige notater fra sessionerne.

Oplysningerne opbevares:

 • I en elektronisk kundemappe på computeren.
 • I en fysisk kundemappe i aflåst arkivskab på Dea Svanholts kontor.

Oplysningerne benyttes i forløbet til at:

 • Kunne kontakte dig.
 • Fremsende faktura.
 • Holde overblik og fokus i din udviklingsproces.
 • Kunne give dig den mest personligt relevante rådgivning og sparring til at nå dine mål.

Oplysningerne slettes:

Det er almen praksis at kundemapperne slettes senest 6 mdr. efter forløbets afslutning.

 • Din kundemappe på computeren slettes.
 • Din fysiske kundemappe makuleres.

Alle dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert og slettes senest 6 mdr. efter forløbet afrundes. Du kan til enhver tid få oplyst og fremsendt de oplysninger Dea Svanholt måtte have indsamlet i forløbet.

Måtte du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på kontaktdea@deasvanholt.dk